รูปแบบฟอร์มเสนอเค้าร่างโครงงาน

 

แบบฟอร์มเสนอเค้าร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
1. ชื่อโครงงาน …………………………………………………………………………………………………………………………
2. ทีมพัฒนา
1. ………………………………… เลขที่ ………… รหัสนักเรียน ………………… ห้อง ม.6. …
2. ………………………………… เลขที่ ………… รหัสนักเรียน ………………… ห้อง ม.6. …
3. ………………………………… เลขที่ ………… รหัสนักเรียน ………………… ห้อง ม.6. …
3. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ……………..………………………………………………………………………………………
4. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. วัตถุประสงค์

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. ขั้นตอนการดำเนินงาน

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. ระยะเวลาดำเนินงาน

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s