หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

                           โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆเพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย

1* เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2* ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษาค้นคว้าเอง
3* ลงมือปฏิบัติเอง
4* นำเสนอโครงงานเอง
5* ร่วมกำหนดแนวทางวัดผลและประเมินผล

http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/22/standard/p02.html

https://sites.google.com/site/nongpatpoo/7-hlak-kar-tha-khorng-ngan-khxmphiwtexr

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s